MT_MinerVN mua STEAM RANDOM KEY vào lúc 22:14 26-11 hết 20.000 xu vudinhtri mua FULL THÔNG TIN - Hypixel - Vĩnh viễn vào lúc 19:08 26-11 hết 390.000 xu phoenix mua STEAM RANDOM KEY CHEAP vào lúc 07:23 26-11 hết 40.000 xu depzaikhaoto mua [UpRank] VIP lên VIP+ vào lúc 18:11 26-11 hết 380.000 xu depzaikhaoto mua VIP vào lúc 12:22 26-11 hết 280.000 xu

Danh sách Server Minecraft Premium và Miễn Phí

Danh sách các Server Minecraft Miễn Phí Việt Nam và Server Minecraft Bản Quyền mọi người có thể tham gia.

Thông tin server được hiển thị thời gian thực. Các server offline sẽ tạm thời bị ẩn.

ICON Server Minecraft Người chơi Trạng thái Chế độ chơi
Icon server: HYPIXEL.NET

HYPIXEL.NET

82895/117500 Online skyblock minigames
Icon server: hypixel.net

hypixel.net

82891/117500 Online minigames skyblock
Icon server: YOO

YOO

82887/117500 Online minigames
Icon server: play.cubecraft.net

play.cubecraft.net

2607/30000 Online minigames
Icon server: blocksmc.com

blocksmc.com

2559/10000 Online skyblock
Icon server: mc-central.net

mc-central.net

1662/10000 Online skyblock
Icon server: Gamster

Gamster

1044/5000 Online Survival Minigames BattleRole
Icon server: pixel.mc-complex.com

pixel.mc-complex.com

989/3000 Online skyblock factions survival
Icon server: 2b2t.org

2b2t.org

738/5174 Online skyblock
Icon server: funcraft.net

funcraft.net

730/4000 Online skyblock
Icon server: invadedlands.net

invadedlands.net

471/10000 Online skyblock
Icon server: projectomega.co

projectomega.co

59/1 Online minigames
Icon server: hub.desteria.net

hub.desteria.net

57/1500 Online Survival Lucky Block Skyblock Faction Hunger Games CTF MC MMO KitPvP Survival Games MiniGames
Icon server: tapple.world

tapple.world

23/1000 Online skyblock
Icon server: MinePK.Com

MinePK.Com

15/120 Online Faction RPG MMORPG
Icon server: HeroMC

HeroMC

14/2020 Online skyblock bedwars skywars
Icon server: mineahihi.com

mineahihi.com

10/400 Online skyblock
Icon server: Minefc

Minefc

10/2048 Online Skyblock Minigames
Icon server: Đẳng Cấp Gà

Đẳng Cấp Gà

7/8 Online skyblock
Icon server: VietMine

VietMine

2/1000 Online pvp skyblock faction survival prison
Icon server: Yokori.xyz

Yokori.xyz

0/500 Online Skyblock
Icon server: WeLuck

WeLuck

0/15 Online Free Skyblock
Icon server: MineVuiVe.Com

MineVuiVe.Com

0/200 Online SKYBLOCK+