Mochizou mua YOUTUBE PREMIUM 1 THÁNG vào lúc 00:23 15-05 hết 65.000 xu Water Official mua FULL THÔNG TIN - Hypixel - Vĩnh viễn vào lúc 17:30 14-05 hết 440.000 xu login123 mua FULL THÔNG TIN - Hypixel - Vĩnh viễn vào lúc 16:33 14-05 hết 440.000 xu nguyenq quoc cuong mua FULL THÔNG TIN - Hypixel - Vĩnh viễn vào lúc 14:10 14-05 hết 440.000 xu Tiep_VN mua FULL THÔNG TIN - Hypixel - Vĩnh viễn vào lúc 11:17 14-05 hết 440.000 xu NekoMC mua YOUTUBE PREMIUM 1 THÁNG vào lúc 08:05 14-05 hết 65.000 xu tanifan-gana mua YOUTUBE PREMIUM 1 THÁNG vào lúc 00:14 14-05 hết 65.000 xu LeosHieuMom mua Cape Cape Optifine [Gốc] vào lúc 22:55 14-05 hết 380.000 xu PzoVaiLuon1324 mua Chicken vào lúc 21:15 14-05 hết 0 xu distiled mua Chicken vào lúc 21:13 14-05 hết 0 xu MinhOwO mua Chicken vào lúc 21:00 14-05 hết 0 xu GúetDevilVn mua Chicken vào lúc 15:32 14-05 hết 0 xu rax mua MVP++ 30 DAYS vào lúc 15:08 14-05 hết 320.000 xu HOWTOPLAY8 mua VIP vào lúc 11:01 14-05 hết 280.000 xu

Danh sách Server Minecraft Premium và Miễn Phí

Danh sách các Server Minecraft Miễn Phí Việt Nam và Server Minecraft Bản Quyền mọi người có thể tham gia.

Thông tin server được hiển thị thời gian thực. Các server offline sẽ tạm thời bị ẩn.

ICON Server Minecraft Người chơi Trạng thái Chế độ chơi
Icon server: YOO

YOO

125166/200000 Online minigames
Icon server: hypixel.net

hypixel.net

125160/200000 Online minigames skyblock
Icon server: HYPIXEL.NET

HYPIXEL.NET

125136/200000 Online skyblock minigames
Icon server: blocksmc.com

blocksmc.com

6446/10000 Online skyblock
Icon server: play.cubecraft.net

play.cubecraft.net

3803/30000 Online minigames
Icon server: Jartex

Jartex

3608/6500 Online minigames survival skyblock uhc chamtions
Icon server: Pika-Network

Pika-Network

3236/6500 Online minigames survival skyblock uhc chamtions
Icon server: Gamster

Gamster

1676/5000 Online Survival Minigames BattleRole
Icon server: mc-central.net

mc-central.net

1528/10000 Online skyblock
Icon server: funcraft.net

funcraft.net

1519/3000 Online skyblock
Icon server: 2b2t.org

2b2t.org

1025/1 Online skyblock
Icon server: pixel.mc-complex.com

pixel.mc-complex.com

990/3000 Online skyblock factions survival
Icon server: invadedlands.net

invadedlands.net

291/10000 Online skyblock
Icon server: Aemine

Aemine

142/1234 Online bedwar skywar skyblock sinh tồn ...
Icon server: HeroMC

HeroMC

95/2021 Online skyblock bedwars skywars
Icon server: syuu

syuu

64/2021 Online pvp
Icon server: mineahihi.com

mineahihi.com

62/400 Online skyblock
Icon server: projectomega.co

projectomega.co

62/1 Online minigames
Icon server: VietMine

VietMine

36/1000 Online pvp skyblock faction survival prison
Icon server: Đẳng Cấp Gà

Đẳng Cấp Gà

17/18 Online skyblock
Icon server: 2y2c

2y2c

14/2000 Online survival
Icon server: 2y2c

2y2c

14/2000 Online sinh tồn
Icon server: Minecvn

Minecvn

6/500 Online Towny
Icon server: UFD-STUDIO

UFD-STUDIO

3/30 Online RPG Tutiên KiếmĐạo
Icon server: MineKingGq

MineKingGq

3/100 Online OP Skyblock