Duc Manh mua KEY BẢN QUYỀN WINDOWS 10 PRO (1PC) vào lúc 13:30 27-07 hết 290.000 xu oatmeal mua YOUTUBE PREMIUM 1 THÁNG vào lúc 09:16 27-07 hết 65.000 xu HKTNek mua FULL THÔNG TIN | RANK VIP | LEVEL 79 | CAPE OP vào lúc 06:54 27-07 hết 940.000 xu Dat2k6 mua FULL THÔNG TIN - Hypixel - Vĩnh viễn vào lúc 19:38 26-07 hết 440.000 xu LovelyKB mua 2500 Gold vào lúc 16:12 27-07 hết 990.000 xu LOLIHAVE mua [UpRank] VIP lên VIP+ vào lúc 15:00 27-07 hết 270.000 xu KanZ mua Cape Vietnam Flag vào lúc 07:19 27-07 hết 370.000 xu Haymy mua VIP vào lúc 07:19 27-07 hết 240.000 xu Huy_Ray mua Cape Angry Owl vào lúc 20:32 26-07 hết 370.000 xu Dũng Nguyễn mua [UpRank] VIP lên MVP vào lúc 13:09 26-07 hết 780.000 xu

Danh sách Server Minecraft Premium và Miễn Phí

Danh sách các Server Minecraft Miễn Phí Việt Nam và Server Minecraft Bản Quyền mọi người có thể tham gia.

Thông tin server được hiển thị thời gian thực. Các server offline sẽ tạm thời bị ẩn.

ICON Server Minecraft Người chơi Trạng thái Chế độ chơi
Icon server: YOO

YOO

107250/200000 Online minigames
Icon server: hypixel.net

hypixel.net

107028/200000 Online minigames skyblock
Icon server: HYPIXEL.NET

HYPIXEL.NET

107026/200000 Online skyblock minigames
Icon server: blocksmc.com

blocksmc.com

4536/10000 Online skyblock
Icon server: play.cubecraft.net

play.cubecraft.net

3115/30000 Online minigames
Icon server: Pika-Network

Pika-Network

1866/6500 Online minigames survival skyblock uhc chamtions
Icon server: Jartex

Jartex

1834/6500 Online minigames survival skyblock uhc chamtions
Icon server: mc-central.net

mc-central.net

1440/10000 Online skyblock
Icon server: pixel.mc-complex.com

pixel.mc-complex.com

1345/3000 Online skyblock factions survival
Icon server: 2b2t.org

2b2t.org

1059/1 Online skyblock
Icon server: funcraft.net

funcraft.net

952/3000 Online skyblock
Icon server: Gamster

Gamster

807/5000 Online Survival Minigames BattleRole
Icon server: invadedlands.net

invadedlands.net

210/10000 Online skyblock
Icon server: Aemine

Aemine

156/1234 Online bedwar skywar skyblock sinh tồn ...
Icon server: mineahihi.com

mineahihi.com

59/400 Online skyblock
Icon server: 2y2c

2y2c

22/2000 Online survival
Icon server: 2y2c

2y2c

22/2000 Online sinh tồn
Icon server: Đẳng Cấp Gà

Đẳng Cấp Gà

15/16 Online skyblock
Icon server: VietMine

VietMine

15/1000 Online pvp skyblock faction survival prison
Icon server: syuu

syuu

9/2021 Online pvp
Icon server: MinePK.Com

MinePK.Com

3/120 Online Faction RPG MMORPG
Icon server: minehot

minehot

3/999 Online skyblock
Icon server: Minecvn

Minecvn

1/500 Online Towny
Icon server: tapple.world

tapple.world

0/1000 Online skyblock
Icon server: projectomega.co

projectomega.co

0/1000 Online minigames