Anh Vương Quốc mua ACC THƯỜNG vào lúc 22:01 24-09 hết 10.000 xu clanbmt122a mua ACC THƯỜNG vào lúc 21:52 24-09 hết 10.000 xu lol1232020 mua ACC THƯỜNG vào lúc 20:26 24-09 hết 10.000 xu lol1232020 mua ACC THƯỜNG vào lúc 20:24 24-09 hết 10.000 xu lol1232020 mua ACC THƯỜNG vào lúc 20:20 24-09 hết 10.000 xu nacute mua ACC THƯỜNG vào lúc 19:38 24-09 hết 10.000 xu tmtriet2 mua FULL THÔNG TIN - Hypixel - Vĩnh viễn vào lúc 19:36 24-09 hết 390.000 xu Noob mua ACC THƯỜNG vào lúc 18:00 24-09 hết 60.000 xu MeguminPro mua FULL THÔNG TIN - Hypixel - Vĩnh viễn vào lúc 17:50 24-09 hết 390.000 xu MPSutobo mua FULL THÔNG TIN - Hypixel - Vĩnh viễn vào lúc 17:50 24-09 hết 390.000 xu phannhatphuc4 mua ACC THƯỜNG vào lúc 16:35 24-09 hết 10.000 xu ThunderStorm mua ACC THƯỜNG vào lúc 16:04 24-09 hết 10.000 xu ThunderStorm mua ACC THƯỜNG vào lúc 15:57 24-09 hết 10.000 xu WitherGaming mua ACC THƯỜNG vào lúc 15:00 24-09 hết 10.000 xu long37 mua ACC THƯỜNG vào lúc 14:25 24-09 hết 20.000 xu JasonChen134 mua FULL THÔNG TIN - Hypixel - Vĩnh viễn vào lúc 13:31 24-09 hết 390.000 xu jackthgaming mua ACC THƯỜNG vào lúc 12:11 24-09 hết 10.000 xu Huysnake mua FULL THÔNG TIN - Hypixel - Vĩnh viễn vào lúc 12:07 24-09 hết 390.000 xu Nguyễn Ngọc Duy mua ACC THƯỜNG vào lúc 12:07 24-09 hết 10.000 xu Nguyễn Ngọc Duy mua ACC THƯỜNG vào lúc 11:54 24-09 hết 10.000 xu Noob mua ACC THƯỜNG vào lúc 09:39 24-09 hết 10.000 xu taicuto_VN mua ACC THƯỜNG vào lúc 09:21 24-09 hết 10.000 xu taicuto_VN mua ACC THƯỜNG vào lúc 08:01 24-09 hết 10.000 xu lol1232020 mua Cape Vietnam Flag vào lúc 18:22 24-09 hết 370.000 xu ngocphuclam mua Panda Companion vào lúc 16:33 24-09 hết 130.000 xu Dinhduc123 mua VIP+ vào lúc 15:52 24-09 hết 480.000 xu congbnx8 mua VIP vào lúc 15:42 24-09 hết 220.000 xu Nobi mua VIP vào lúc 11:09 24-09 hết 220.000 xu KaizTV mua Cape The Pirates Darkness vào lúc 09:26 24-09 hết 370.000 xu

Danh sách Server Minecraft Premium và Miễn Phí

Danh sách các Server Minecraft Miễn Phí Việt Nam và Server Minecraft Bản Quyền mọi người có thể tham gia.

Thông tin server được hiển thị thời gian thực. Các server offline sẽ tạm thời bị ẩn.

ICON Server Minecraft Người chơi Trạng thái Chế độ chơi
Icon server: YOO

YOO

82949/110100 Online minigames
Icon server: hypixel.net

hypixel.net

82940/110100 Online minigames skyblock
Icon server: HYPIXEL.NET

HYPIXEL.NET

82934/110100 Online skyblock minigames
Icon server: play.cubecraft.net

play.cubecraft.net

3447/30000 Online minigames
Icon server: blocksmc.com

blocksmc.com

3041/10000 Online skyblock
Icon server: mc-central.net

mc-central.net

1877/10000 Online skyblock
Icon server: funcraft.net

funcraft.net

1232/4000 Online skyblock
Icon server: Gamster

Gamster

1071/5000 Online Survival Minigames BattleRole
Icon server: 2b2t.org

2b2t.org

802/5174 Online skyblock
Icon server: pixel.mc-complex.com

pixel.mc-complex.com

758/3000 Online skyblock factions survival
Icon server: invadedlands.net

invadedlands.net

479/10000 Online skyblock
Icon server: hub.desteria.net

hub.desteria.net

353/1500 Online Survival Lucky Block Skyblock Faction Hunger Games CTF MC MMO KitPvP Survival Games MiniGames
Icon server: projectomega.co

projectomega.co

57/1 Online minigames
Icon server: HeroMC

HeroMC

24/2020 Online skyblock bedwars skywars
Icon server: MinePK.Com

MinePK.Com

18/120 Online Faction RPG MMORPG
Icon server: Minefc

Minefc

16/2048 Online Skyblock Minigames
Icon server: Đẳng Cấp Gà

Đẳng Cấp Gà

11/12 Online skyblock
Icon server: mineahihi.com

mineahihi.com

5/400 Online skyblock
Icon server: VietMine

VietMine

3/1000 Online pvp skyblock faction survival prison
Icon server: tapple.world

tapple.world

0/1000 Online skyblock
Icon server: Yokori.xyz

Yokori.xyz

0/500 Online Skyblock