PHQuan mua FULL THÔNG TIN | RANK VIP vào lúc 06:34 17-06 hết 670.000 xu AboveZero mua FULL THÔNG TIN | RANK VIP+ vào lúc 11:40 16-06 hết 750.000 xu Thiếdeptrai mua FULL THÔNG TIN | RANK VIP | LEVEL 40 vào lúc 07:38 16-06 hết 720.000 xu Le Thang mua KEY MINECRAFT - CHÍNH HÃNG vào lúc 00:15 16-06 hết 920.000 xu Thiếdeptrai mua Cape Cape Optifine [Gốc] vào lúc 17:37 16-06 hết 380.000 xu SIime mua MVP++ 30 DAYS vào lúc 14:10 16-06 hết 320.000 xu E mua [UpRank] MVP lên MVP+ vào lúc 12:22 16-06 hết 600.000 xu

Chia sẽ 100+ tài khoản Nord VPN Miễn Phí - Tài khoản VPN miễn phí mới nhất 2020

Tác giả: Le Thang

Ngày đăng: 12-09-2020

Hello các bạn, 

Dành cho những bạn chưa biết gì về VPN!?

VPN là gì?

Nếu nói theo cách hiểu dành cho dân kỹ thuật, IT thì đó là 1 mạng riêng ảo. VPN là viết tắt của Vitural Private Server 1 máy tính được mở kết nối và cho phép các máy tính khác cùng kết nối đến và sử dụng đường truyền internet của mình (hay địa chỉ IP của máy đó) để truy vấn tới website đích. 

Thường phục vụ mục đích bảo mật duyệt web, vào các trang web bị chặn bởi nhà mạng hoặc đơn giản là thay đổi IP, quốc gia của máy tính. 

Phần mềm chia sẽ. 

NordVpn là một nhà cung cấp VPN rất lớn trên thế giới, có tới 52 quốc gia nằm trong danh sách có thể lựa chọn để thay đổi IP. Bạn có thể kết nối tới các quốc gia đó và sử dụng địa chỉ IP được cung cấp thông qua ứng dụng để duyệt web, vào server game mà không gặp phải bất cứ phát hiện nào. 

Bạn cũng có thể sử dụng NordVPN để liên tục thay đổi IP của mình trong game Minecraft và các game khác. 

NordVPN từng phát hành ứng dụng cho nhiều nền tảng trong đó có cả cho PC và Mobile. 

Link tải các bạn truy cập trang chủ nhé: 

Link: https://nordvpn.com/download

 

Chia sẽ tài khoản Nord VPN 

Lưu ý khi sử dụng: không nên đổi mật khẩu nếu đổi account sẽ rất dễ mất. Nếu để yên các bạn có thể xài tới năm 2023 và có thể lâu hơn.

ACC NÈ

[email protected]:july201996 | Ngày hết hạn = 2023-05-06 12:38:23
[email protected]il.co.uk:cameron280597 | Ngày hết hạn = 2023-03-23 18:59:32
[email protected]:Unterloisdorf1 | Ngày hết hạn = 2023-03-26 18:11:47
[email protected]:Computer1 | Ngày hết hạn = 2023-06-14 15:56:35
[email protected]:1905Cimbom | Ngày hết hạn = 2023-05-13 14:43:44
[email protected]:outlier1 | Ngày hết hạn = 2023-02-23 16:10:15
[email protected]:Asusftw5 | Ngày hết hạn = 2023-08-17 00:00:00
[email protected]:Twipsy789 | Ngày hết hạn = 2023-05-08 12:37:59
[email protected]:moimeme12 | Ngày hết hạn = 2023-05-03 16:33:09
[email protected]:Stevie96 | Ngày hết hạn = 2023-05-01 13:02:55
[email protected]:uje89enp | Ngày hết hạn = 2023-01-11 09:27:56
[email protected]:Cornholio10101 | Ngày hết hạn = 2023-05-29 03:24:03
[email protected]:Abbadon123 | Ngày hết hạn = 2023-03-18 12:53:34
[email protected]:Guille0922 | Ngày hết hạn = 2023-03-02 03:40:24
[email protected]:Lisarow1 | Ngày hết hạn = 2023-05-13 11:52:32
[email protected]:coffee13 | Ngày hết hạn = 2023-02-26 01:45:26
[email protected]:1Radiology | Ngày hết hạn = 2023-04-19 16:57:24
[email protected]:DS514514 | Ngày hết hạn = 2023-05-05 06:38:16
[email protected]:yab26ebz | Ngày hết hạn = 2023-04-26 21:02:13
[email protected]:maxwell12 | Ngày hết hạn = 2023-11-25 14:45:29
[email protected]:Snowdrift1 | Ngày hết hạn = 2023-03-01 19:30:18
[email protected]:Erinbee3 | Ngày hết hạn = 2023-04-02 04:23:20
[email protected]:Coolbeans03 | Ngày hết hạn = 2023-01-14 02:47:54
[email protected]:Alondra10 | Ngày hết hạn = 2023-03-22 01:09:25
[email protected]:Abigail2011 | Ngày hết hạn = 2023-02-12 05:50:27
[email protected]:trojans2012 | Ngày hết hạn = 2023-07-18 03:54:26
[email protected]:Michaelz22 | Ngày hết hạn = 2023-10-23 09:03:23
[email protected]:wwhbiwwa | Ngày hết hạn = 2023-03-21 16:38:48
[email protected]:x4by3ezn | Ngày hết hạn = 2023-02-26 06:17:28
[email protected]:1andonlynfl | Ngày hết hạn = 2023-09-02 15:39:52
[email protected]:safeswim78 | Ngày hết hạn = 2023-04-05 07:10:29
[email protected]:Django0803 | Ngày hết hạn = 2023-06-08 22:43:04
[email protected]:lykkegris1 | Ngày hết hạn = 2023-02-17 23:38:55
[email protected]:Saki1011 | Ngày hết hạn = 2023-03-02 21:30:04
[email protected]:03220804 | Ngày hết hạn = 2023-05-17 15:24:24
[email protected]:sxf19860125 | Ngày hết hạn = 2023-03-13 00:06:54
[email protected]:1959alfa | Ngày hết hạn = 2023-03-30 00:18:27
[email protected]:kakashi33 | Ngày hết hạn = 2023-03-29 14:53:21
[email protected]:xYguG89jd | Ngày hết hạn = 2023-03-14 01:00:16
[email protected]:Mikem927 | Ngày hết hạn = 2023-03-03 13:20:01
[email protected]:h2oo2co2 | Ngày hết hạn = 2023-10-01 00:10:44
[email protected]:SOCKmonkey98 | Ngày hết hạn = 2023-05-03 07:55:03
[email protected]:Solovino125 | Ngày hết hạn = 2023-04-30 05:48:12
[email protected]:h60tecp9 | Ngày hết hạn = 2023-05-12 04:34:11
[email protected]:mpss7899 | Ngày hết hạn = 2023-03-23 04:12:58
[email protected]:Skyrim25 | Ngày hết hạn = 2023-01-13 00:00:00
[email protected]:playdoh1 | Ngày hết hạn = 2023-04-08 22:23:23
[email protected]:wolfgang97 | Ngày hết hạn = 2023-04-02 03:18:21
[email protected]:agrinio06 | Ngày hết hạn = 2023-02-09 14:46:14
[email protected]:disney22 | Ngày hết hạn = 2023-02-09 21:31:59
[email protected]:termites | Ngày hết hạn = 2023-03-02 04:32:38
[email protected]:duvelalbaftwftw9898 | Ngày hết hạn = 2023-03-29 20:40:14
[email protected]:Howaboutthis1 | Ngày hết hạn = 2023-02-08 16:46:23
[email protected]:1Direction | Ngày hết hạn = 2023-04-02 17:09:09
[email protected]:Baxter62610 | Ngày hết hạn = 2023-05-08 19:10:35

[email protected]:bankai123 | Ngày hết hạn = 2023-04-24 14:56:16
[email protected]:sam37mwd | Ngày hết hạn = 2023-02-28 22:52:55
[email protected]:hawk1995 | Ngày hết hạn = 2023-08-20 19:51:14
[email protected]:pleasework45 | Ngày hết hạn = 2023-01-28 14:28:46
[email protected]:xYguG89jd | Ngày hết hạn = 2023-03-14 01:00:16
[email protected]:Babydogz10 | Ngày hết hạn = 2023-03-30 18:05:29
[email protected]:lmfao123 | Ngày hết hạn = 2023-02-21 14:45:25
[email protected]:Sam2314236 | Ngày hết hạn = 2023-03-30 04:36:41
[email protected]:Todd032848 | Ngày hết hạn = 2023-03-17 22:55:05
[email protected]:LUIS1993miguel | Ngày hết hạn = 2023-02-28 22:48:41
[email protected]:majid1389 | Ngày hết hạn = 2023-01-25 22:54:19
[email protected]:S3cur1ty | Ngày hết hạn = 2023-02-20 04:42:22
[email protected]:Canadienne1984 | Ngày hết hạn = 2023-05-04 11:43:17
[email protected]:Marocaine001 | Ngày hết hạn = 2023-01-29 18:04:27
[email protected]:Ap953751 | Ngày hết hạn = 2023-05-02 14:34:07
[email protected]:7460209x | Ngày hết hạn = 2023-09-02 07:44:36
[email protected]:6810Enter | Ngày hết hạn = 2023-05-21 03:23:04
[email protected]:upforu2c | Ngày hết hạn = 2023-03-29 18:29:44
[email protected]:haggar2256 | Ngày hết hạn = 2023-04-29 17:33:56
[email protected]:Caparezza97 | Ngày hết hạn = 2023-06-12 00:47:59
[email protected]:Starrasse95 | Ngày hết hạn = 2023-06-08 17:56:10
[email protected]:Pokemon1 | Ngày hết hạn = 2023-04-01 01:14:38
[email protected]:Inndvision | Ngày hết hạn = 2023-04-17 20:47:17
[email protected]:AzM0tW16 | Ngày hết hạn = 2023-03-07 20:00:06
[email protected]:chem1234 | Ngày hết hạn = 2023-04-16 14:25:44
[email protected]:S0ulstr3am | Ngày hết hạn = 2023-06-14 16:04:22
[email protected]:qazwsx12qw | Ngày hết hạn = 2023-05-06 15:18:05
[email protected]:S19S20510039148 | Ngày hết hạn = 2023-03-17 10:37:53
[email protected]:sxf19860125 | Ngày hết hạn = 2023-03-13 00:06:54
[email protected]:eleanor1 | Ngày hết hạn = 2023-04-06 00:00:00
[email protected]:matrix1988 | Ngày hết hạn = 2023-03-31 12:58:23
[email protected]:pianoboy1 | Ngày hết hạn = 2023-06-22 17:25:57
[email protected]:scalia26 | Ngày hết hạn = 2023-03-02 18:21:36
[email protected]:Lucerne50 | Ngày hết hạn = 2023-06-20 11:19:11
[email protected]:Ingles97 | Ngày hết hạn = 2023-03-29 22:12:33
[email protected]:july201996 | Ngày hết hạn = 2023-05-06 12:38:23
[email protected]:Templars1995 | Ngày hết hạn = 2023-10-12 00:00:00
[email protected]:classof13 | Ngày hết hạn = 2023-05-09 18:30:05
[email protected]:harry100 | Ngày hết hạn = 2023-02-14 10:28:14
[email protected]:sixsigma | Ngày hết hạn = 2023-04-07 12:54:56
[email protected]:lockheed1 | Ngày hết hạn = 2023-03-20 10:45:08
[email protected]:Mushroom1 | Ngày hết hạn = 2023-04-20 23:20:05
[email protected]:S0nph1l83 | Ngày hết hạn = 2023-03-11 20:40:04
[email protected]:Deandre90 | Ngày hết hạn = 2023-04-03 09:40:06
[email protected]:Newport-2049 | Ngày hết hạn = 2023-01-27 20:21:39
[email protected]:google11 | Ngày hết hạn = 2023-01-12 08:16:10
[email protected]:carlos911 | Ngày hết hạn = 2023-04-10 20:32:49
[email protected]:dario0711 | Ngày hết hạn = 2023-04-16 16:45:49
[email protected]:jordan23 | Ngày hết hạn = 2023-03-07 01:53:06
[email protected]:Ryanalyssa10 | Ngày hết hạn = 2023-05-11 05:33:51
[email protected]:Sputnek93 | Ngày hết hạn = 2023-03-01 05:59:47
[email protected]:kyle0120 | Ngày hết hạn = 2023-03-02 01:17:20
[email protected]:pagesh11kucf | Ngày hết hạn = 2023-02-01 00:55:57
[email protected]:gta4lejeu | Ngày hết hạn = 2023-05-27 22:06:54
[email protected]:29121979 | Ngày hết hạn = 2023-03-26 15:54:37
[email protected]:sylwunia1 | Ngày hết hạn = 2023-04-13 00:00:00
[email protected]:Bougival1882 | Ngày hết hạn = 2023-04-21 14:33:43
[email protected]:richbud3 | Ngày hết hạn = 2023-04-28 15:24:19
[email protected]:elahly100 | Ngày hết hạn = 2023-11-25 00:04:30
[email protected]:njamest2670 | Ngày hết hạn = 2023-05-08 06:18:57
[email protected]:Thebestbrown101 | Ngày hết hạn = 2023-03-06 12:25:56
[email protected]:momor28174 | Ngày hết hạn = 2023-01-22 12:15:47
[email protected]:Idgi2007 | Ngày hết hạn = 2023-02-04 21:06:06
[email protected]:blackops | Ngày hết hạn = 2023-03-07 12:42:06
[email protected]:Erwan240613 | Ngày hết hạn = 2023-04-23 13:00:46
[email protected]:sammyboy9 | Ngày hết hạn = 2023-02-28 15:48:57
[email protected]:Mother1993 | Ngày hết hạn = 2023-05-10 07:23:42
[email protected]:Patricia1972 | Ngày hết hạn = 2023-05-20 17:54:49
[email protected]:Points25 | Ngày hết hạn = 2023-06-04 00:46:54
[email protected]:12345tjme | Ngày hết hạn = 2023-03-05 17:21:31
[email protected]:Swords77 | Ngày hết hạn = 2023-02-09 21:16:26
[email protected]:Wa11ycat | Ngày hết hạn = 2023-03-01 19:36:53
[email protected]:love1304 | Ngày hết hạn = 2023-04-26 06:17:11
[email protected]:Monochromon98 | Ngày hết hạn = 2023-05-23 23:05:42
[email protected]:Finalending12 | Ngày hết hạn = 2023-04-08 13:49:38
[email protected]:1456287930 | Ngày hết hạn = 2023-03-02 14:46:36
[email protected]:ampharo00 | Ngày hết hạn = 2023-03-02 02:43:19
[email protected]:London11 | Ngày hết hạn = 2023-05-11 08:15:00
[email protected]:meerkat23 | Ngày hết hạn = 2023-06-13 04:58:38
[email protected]:sami0112 | Ngày hết hạn = 2023-01-08 20:48:21
[email protected]:dimon_4d | Ngày hết hạn = 2023-04-16 10:26:39
[email protected]:Lafamille95 | Ngày hết hạn = 2023-05-05 12:44:37
[email protected]:1999616nini | Ngày hết hạn = 2023-05-13 02:53:43
[email protected]:4Montreal | Ngày hết hạn = 2023-05-11 16:33:02

Hãy theo dõi trang web thường xuyên hơn để cập nhật các chia sẽ phần mềm hay nha!