Có những mods hoặc plugins nào để cải tiến trải nghiệm chơi Minecraft?
Loading...
Gọi mình: 0935-396-912

Có những mods hoặc plugins nào để cải tiến trải nghiệm chơi Minecraft?

Ngày đăng: 30-01-2023

Để cải tiến trải nghiệm chơi Minecraft, có rất nhiều mods hoặc plugins có thể sử dụng. Dưới đây là một số mods và plugins để cải tiến trải nghiệm chơi Minecraft mà bạn có thể thử:

OptiFine: Là một mod để cải tiến hiệu suất và đồ họa của Minecraft. Nó giúp tăng tốc độ chạy và giảm lag khi chơi.

Minecraft Optifine mod: How to download, features and best settings

Link tải: https://optifine.net/downloads

Minecraft Forge: Là một công cụ cần thiết để cài đặt các mod và plugins trong Minecraft. Nó cung cấp một nền tảng cho các mods và plugins để hoạt động một cách tương tác với nhau.

Minecraft Forge - Download & Install : 1.7.10 / 1.12.2 / 1.16.5 / 1.17.1 /  1.18.2 / 1.19.3 - Minecraft Tutos

Link tải: https://files.minecraftforge.net/net/minecraftforge/forge/

Better PvP: Là một mod cải tiến trải nghiệm PvP (Chơi chống lại nhau) trong Minecraft. Nó cung cấp nhiều tính năng mới như tự động bắn đạn, tự động ăn, vv.

Chocolate Minecraft Mods - Better PVP for Minecraft 1.16.4 1.15.2 1.14.4  1.12.2 1.8.9 1.7.10 and others

Link tải: https://chocolateminecraft.com/betterpvp2.php

The Aether: Là một mod mở rộng thế giới trong Minecraft. Nó thêm một thế giới mới với nhiều loài động vật, tài nguyên, và các nhiệm vụ mới.

AETHER DIMENSION in Minecraft Marketplace | Minecraft

Link tải: https://www.curseforge.com/minecraft/mc-mods/aether

Rei's Minimap: Là một mod cải tiến bản đồ trong Minecraft. Nó cung cấp một bản đồ 3D tốt hơn với nhiều tính năng như tự động lưu trữ bản đồ, hiển thị điểm dừng và điểm đến, và nhiều tính năng khác. Nó cũng có thể giúp bạn tìm kiếm vật phẩm và đối tượng trong khoang địa điểm rộng rãi hơn và dễ dàng hơn. Mod này có thể tải về miễn phí từ trang web của mod hoặc từ các trang web mod Minecraft phổ biến.

REI's Minimap Mod for Minecraft 1.4.4 and 1.4.2 | Minecraft Forum

Link tải: https://www.9minecraft.net/reis-minimap-mod/