Kiểm tra Region tài khoản Google
Loading...
Gọi mình: 0935-396-912

Kiểm tra Region tài khoản Google

Ngày đăng: 24-05-2022

Bước 1:

Đăng nhập tài khoản Google của bạn sau đó truy cập: https://play.google.com/store/paymentmethods

Bước 2:

Click vào Thêm phương thức thanh toán

‼️ Nếu tài khoản bạn chưa có phương thức thanh toán nào thì sẽ không hiện nút này mà qua thẳng bước 3 luôn

Bước 3:

Kiểm tra nếu trong các phương thức thanh toán hỗ trợ có 3 hình thức ví điện tử Momo, Zalo Pay, VTC Pay như hình thì tức là tài khoản bạn đang ở Việt Nam. Nếu không thì tài khoản bạn đang ở quốc gia khác Việt Nam