Cách để chế tạo bản đồ trong Minecraft - Thành công 100%
Loading...
Gọi mình: 0935-396-912

Cách để chế tạo bản đồ trong Minecraft - Thành công 100%

Ngày đăng: 03-03-2023

Bước 1: Thu thập nguyên liệu Bạn sẽ cần hai nguyên liệu chính để chế tạo bản đồ là giấy và la bàn.

  • Giấy: Có thể được chế tạo từ mía đường, một loại cây mọc gần nước trong hầu hết các vùng sinh thái của Minecraft. Để chế tạo giấy, bạn cần thu hoạch mía đường và sau đó đặt nó vào bàn chế tạo để chuyển đổi thành giấy.
  • La bàn: Có thể được chế tạo từ 4 thanh sắt và 1 bụi đá đỏ. Thanh sắt có thể được tìm thấy bằng cách khai thác khoáng sản nguyên liệu sắt từ lòng đất hoặc mua từ các thương nhân. Bụi đá đỏ có thể được tìm thấy bằng cách khai thác khoáng sản nguyên liệu đá đỏ.

Bước 2: Chế tạo bản đồ Sau khi thu thập đủ nguyên liệu, bạn có thể chế tạo bản đồ bằng cách thực hiện các bước sau:

  • Mở bàn chế tạo và đặt giấy vào ô giữa.
  • Đặt 8 miếng giấy xung quanh ô giữa để tạo ra bản đồ trống.
  • Nếu bạn muốn tạo nhiều bản đồ, chỉ cần lặp lại quá trình này.

Bước 3: Sử dụng bản đồ Khi bạn có một bản đồ trong túi đồ của mình, bạn có thể sử dụng nó để xem khu vực xung quanh bằng cách thực hiện các bước sau:

  • Giữ bản đồ trong tay và nhấp chuột phải. Bản đồ sẽ được điều chỉnh để hiển thị khu vực xung quanh bạn.
  • Bản đồ sẽ được căn giữa tại vị trí hiện tại của bạn và sẽ hiển thị một lưới ô vuông đại diện cho địa hình xung quanh bạn.

Bước 4: Phóng to và thu nhỏ bản đồ Bạn có thể phóng to và thu nhỏ bản đồ bằng cách sử dụng con lăn chuột hoặc bằng cách nhấn các phím cộng và trừ trên bàn phím.

  • Phóng to sẽ hiển thị nhiều chi tiết hơn nhưng chỉ bao phủ một khu vực nhỏ hơn.
  • Thu nhỏ sẽ hiển thị ít chi tiết hơn nhưng bao phủ một khu vực lớn hơn