Hotline 24/7: 0935-396-912
Nhắn tin qua zalo

Bạn đang mua vật phẩm từ: Wynncraft

play.wynncraft.com

50 Blizzard Crates

1.544.000 gem / atm

1.930.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
20 Blizzard Crates

616.000 gem / atm

770.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
10 Blizzard Crates

312.000 gem / atm

390.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
5 Blizzard Crates

152.000 gem / atm

190.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
Crate miễn phí

Wynncraft miễn phí crate mỗi tháng 1 nhân vật chỉ nhận được 1 crate 1 lần / tháng

Lưu ý:Wynncraft miễn phí crate mỗi tháng 1 nhân vật chỉ nhận được 1 crate 1 lần / tháng

0 gem / atm

0 xu

CHUYỂN KHOẢN
VIP lên Champion [Wynncraft]

3.536.000 gem / atm

4.420.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
VIP lên HERO [Wynncraft]

1.680.000 gem / atm

2.100.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
VIP lên VIP+ [WynnCraft]

456.000 gem / atm

570.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
50 Crates

1.544.000 gem / atm

1.930.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
20 Crates

616.000 gem / atm

770.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
10 Crates

Giá cũ: 400.000

312.000 gem / atm

390.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
5 Crates

152.000 gem / atm

190.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
[UPRANK] VIP+ lên CHAMPION

2.460.000 gem / atm

3.790.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
[UPRANK] VIP+ lên HERO

900.000 gem / atm

1.390.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
110 Shout Bombs (100 + 10 Bonus)

Sử dụng quả bom này sẽ cho phép bạn hét lên một thông điệp cho toàn bộ mạng. (không cho phép quảng cáo)

1.848.000 gem / atm

2.310.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
Shout Bombs_20 bombs + 1 bonus

Sử dụng quả bom này sẽ cho phép bạn hét lên một thông điệp cho toàn bộ mạng. (không cho phép quảng cáo)

768.000 gem / atm

960.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
Shout Bombs_40 bombs + 4 bonus

Sử dụng quả bom này sẽ cho phép bạn hét lên một thông điệp cho toàn bộ mạng. (không cho phép quảng cáo)

368.000 gem / atm

460.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
Shout Bombs_10 bombs

Sử dụng quả bom này sẽ cho phép bạn hét lên một thông điệp cho toàn bộ mạng. (không cho phép quảng cáo)

184.000 gem / atm

230.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
72 Dungeon Bombs (60 + 12 Bonus)

Sử dụng bom này sẽ tăng gấp đôi tốc độ thu thập / chế tạo và giảm một nửa thời gian hồi sinh tài nguyên và chi phí chế tạo nguyên liệu cho mọi người trên máy chủ trong 10 phút.

1.544.000 gem / atm

1.930.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
28 Dungeon Bombs (24 + 4 Bonus)

Sử dụng bom này sẽ tăng gấp đôi tốc độ thu thập / chế tạo và giảm một nửa thời gian hồi sinh tài nguyên và chi phí chế tạo nguyên liệu cho mọi người trên máy chủ trong 10 phút.

520.000 gem / atm

800.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
13 Dungeon Bombs (12 + 1 Bonus)

Sử dụng bom này sẽ tăng gấp đôi tốc độ thu thập / chế tạo và giảm một nửa thời gian hồi sinh tài nguyên và chi phí chế tạo nguyên liệu cho mọi người trên máy chủ trong 10 phút.

312.000 gem / atm

390.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
6 Dungeon Bombs 10m of Free Dungeon Entry

Sử dụng bom này sẽ tăng gấp đôi tốc độ thu thập / chế tạo và giảm một nửa thời gian hồi sinh tài nguyên và chi phí chế tạo nguyên liệu cho mọi người trên máy chủ trong 10 phút.

152.000 gem / atm

190.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
130 Party Bombs (105 + 25 Bonus)

Sử dụng quả bom này sẽ ném một nhóm xung quanh bạn. Mob sẽ nhảy theo nhạc và cuộc chiến ném bóng tuyết giữa những người chơi sẽ bắt đầu.

1.080.000 gem / atm

1.350.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
55 Party Bombs (48 + 7 Bonus)

Sử dụng quả bom này sẽ ném một nhóm xung quanh bạn. Mob sẽ nhảy theo nhạc và cuộc chiến ném bóng tuyết giữa những người chơi sẽ bắt đầu.

496.000 gem / atm

620.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
25 Party Bombs (24 + 1 Bonus)

Sử dụng quả bom này sẽ ném một nhóm xung quanh bạn. Mob sẽ nhảy theo nhạc và cuộc chiến ném bóng tuyết giữa những người chơi sẽ bắt đầu.

207.900 gem / atm

270.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
12 Party Bombs Throw a party

Sử dụng quả bom này sẽ ném một nhóm xung quanh bạn. Mob sẽ nhảy theo nhạc và cuộc chiến ném bóng tuyết giữa những người chơi sẽ bắt đầu.

100.100 gem / atm

130.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
92 Soul Point Bombs (80 + 12 Bonus)

Sử dụng quả bom này sẽ tặng +2 Điểm Linh hồn cho mọi người trên máy chủ. Bạn không thể vượt quá giới hạn Điểm Linh hồn của mình.

1.544.000 gem / atm

1.930.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
36 Soul Point Bombs (32 + 4 Bonus)

Sử dụng quả bom này sẽ tặng +2 Điểm Linh hồn cho mọi người trên máy chủ. Bạn không thể vượt quá giới hạn Điểm Linh hồn của mình.

616.000 gem / atm

770.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
17 Soul Point Bombs (16 + 1 Bonus)

Sử dụng quả bom này sẽ tặng +2 Điểm Linh hồn cho mọi người trên máy chủ. Bạn không thể vượt quá giới hạn Điểm Linh hồn của mình.

312.000 gem / atm

390.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
8 Soul Point Bombs Get 2 Soul Points

Sử dụng quả bom này sẽ tặng +2 Điểm Linh hồn cho mọi người trên máy chủ. Bạn không thể vượt quá giới hạn Điểm Linh hồn của mình.

130.900 gem / atm

170.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
6 Loot Bombs 20m of Double Loot & Ingredients

Sử dụng bom này sẽ nhân đôi mỗi chiến lợi phẩm & nguyên liệu mà mob rơi ra trên toàn máy chủ trong 20 phút.

152.000 gem / atm

190.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
13 Loot Bombs (12 + 1 Bonus)

Sử dụng bom này sẽ nhân đôi mỗi chiến lợi phẩm & nguyên liệu mà mob rơi ra trên toàn máy chủ trong 20 phút.

312.000 gem / atm

390.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
28 Loot Bombs (24 + 4 Bonus)

Sử dụng bom này sẽ nhân đôi mỗi chiến lợi phẩm & nguyên liệu mà mob rơi ra trên toàn máy chủ trong 20 phút.

616.000 gem / atm

770.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
72 Loot Bombs (60 + 12 Bonus)

Sử dụng bom này sẽ nhân đôi mỗi chiến lợi phẩm & nguyên liệu mà mob rơi ra trên toàn máy chủ trong 20 phút.

1.544.000 gem / atm

1.930.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
Dungeon Bombs_6 Dungeon Bombs

Việc sử dụng quả bom này sẽ giúp mọi người trên máy chủ vào cửa miễn phí mọi dungeon trong 10 phút.

152.000 gem / atm

190.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
Dungeon Bombs_13 Dungeon Bombs

Việc sử dụng quả bom này sẽ giúp mọi người trên máy chủ vào cửa miễn phí mọi dungeon trong 10 phút.

312.000 gem / atm

390.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
Dungeon Bombs_28 Dungeon Bombs

Việc sử dụng quả bom này sẽ giúp mọi người trên máy chủ vào cửa miễn phí mọi dungeon trong 10 phút.

616.000 gem / atm

770.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
Dungeon Bombs_72 Dungeon Bombs

Việc sử dụng quả bom này sẽ giúp mọi người trên máy chủ vào cửa miễn phí mọi dungeon trong 10 phút.

1.293.600 gem / atm

1.680.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
Ingredient Bombs_6 Ingredient Bombs

Sử dụng bom này sẽ cung cấp 2 nguyên liệu ngẫu nhiên và 6 nguyên liệu có cấp ngẫu nhiên gần với cấp độ nghề nghiệp của bạn cho mọi người trên máy chủ.

130.900 gem / atm

170.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
Ingredient Bombs_13 Ingredient Bombs

Sử dụng bom này sẽ cung cấp 2 nguyên liệu ngẫu nhiên và 6 nguyên liệu có cấp ngẫu nhiên gần với cấp độ nghề nghiệp của bạn cho mọi người trên máy chủ.

312.000 gem / atm

390.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
Ingredient Bombs_28 Ingredient Bombs

Sử dụng bom này sẽ cung cấp 2 nguyên liệu ngẫu nhiên và 6 nguyên liệu có cấp ngẫu nhiên gần với cấp độ nghề nghiệp của bạn cho mọi người trên máy chủ.

616.000 gem / atm

770.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
Ingredient Bombs_72 Ingredient Bombs

Sử dụng bom này sẽ cung cấp 2 nguyên liệu ngẫu nhiên và 6 nguyên liệu có cấp ngẫu nhiên gần với cấp độ nghề nghiệp của bạn cho mọi người trên máy chủ.

1.544.000 gem / atm

1.930.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
Item Bombs_52 Item Bombs

Sử dụng bom này sẽ tặng 2 vật phẩm ngẫu nhiên gần với phạm vi cấp độ của bạn cho mọi người trên máy chủ.

1.544.000 gem / atm

1.930.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
Item Bombs_20 Item Bombs

Sử dụng bom này sẽ tặng 2 vật phẩm ngẫu nhiên gần với phạm vi cấp độ của bạn cho mọi người trên máy chủ.

616.000 gem / atm

770.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
Item Bombs_9 Item Bombs

Sử dụng bom này sẽ tặng 2 vật phẩm ngẫu nhiên gần với phạm vi cấp độ của bạn cho mọi người trên máy chủ.

312.000 gem / atm

390.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
Item Bombs_4 Item Bombs

Sử dụng bom này sẽ tặng 2 vật phẩm ngẫu nhiên gần với phạm vi cấp độ của bạn cho mọi người trên máy chủ.

130.900 gem / atm

170.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
52 Profession XP Bombs (40 + 12 Bonus)

Sử dụng bom này sẽ tăng gấp đôi XP nghề (thu thập & chế tạo) tạm thời cho toàn máy chủ trong 20 phút.

1.544.000 gem / atm

1.930.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
20 Profession XP Bombs (16 + 4 Bonus)

Sử dụng bom này sẽ tăng gấp đôi XP nghề (thu thập & chế tạo) tạm thời cho toàn máy chủ trong 20 phút.

616.000 gem / atm

770.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
9 Profession XP Bombs

Sử dụng bom này sẽ tăng gấp đôi XP nghề (thu thập & chế tạo) tạm thời cho toàn máy chủ trong 20 phút.

312.000 gem / atm

390.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
4 Profession XP Bombs

Sử dụng bom này sẽ tăng gấp đôi XP nghề (thu thập & chế tạo) tạm thời cho toàn máy chủ trong 20 phút.

130.900 gem / atm

170.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
52 Combat XP Bombs (40 + 12 Bonus)

Sử dụng bom này sẽ tăng gấp đôi Combat XP tạm thời cho toàn máy chủ trong 20 phút. (không ảnh hưởng đến XP của nhiệm vụ)

1.544.000 gem / atm

1.930.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
Combat XP Bombs_20 Bombs+ 4 bonus

Sử dụng bom này sẽ tăng gấp đôi Combat XP tạm thời cho toàn máy chủ trong 20 phút. (không ảnh hưởng đến XP của nhiệm vụ)

616.000 gem / atm

770.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
9 Combat XP Bombs (8 + 1 Bonus)

Sử dụng bom này sẽ tăng gấp đôi Combat XP tạm thời cho toàn máy chủ trong 20 phút. (không ảnh hưởng đến XP của nhiệm vụ)

312.000 gem / atm

390.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
4 Combat XP Bombs 20m of Double Combat XP

Sử dụng bom này sẽ tăng gấp đôi Combat XP tạm thời cho toàn máy chủ trong 20 phút. (không ảnh hưởng đến XP của nhiệm vụ)

130.900 gem / atm

170.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
Chicken ( chỉ nhận 1 lần)

Bạn chỉ có thể yêu cầu gói này một lần.

0 gem / atm

0 xu

CHUYỂN KHOẢN
Pet Bundle: Seaskipper Captain, Top Hat Alligator, Water Dragonling

616.000 gem / atm

770.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
Water Dragonling Pet

Giá cũ: 400.000

312.000 gem / atm

390.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
Top Hat Alligator Pet

Giá cũ: 800.000

616.000 gem / atm

770.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
Seaskipper Captain

312.000 gem / atm

390.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
Fiery Dragonling

Giá cũ: 400.000

312.000 gem / atm

390.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
Death

Giá cũ: 800.000

616.000 gem / atm

770.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
Rolling Potato

312.000 gem / atm

390.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
Pet Bundle: Playful Bear, The Eye, Grumpy Old Man

Giá cũ: 800.000

616.000 gem / atm

770.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
Grumpy Old Man

Giá cũ: 400.000

312.000 gem / atm

390.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
The Eye

Giá cũ: 800.000

616.000 gem / atm

770.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
Playful Bear

312.000 gem / atm

390.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
Pet Bundle: Baby Penguin, Aledar Cart, Singing Tiger

Giá cũ: 800.000

616.000 gem / atm

770.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
Singing Tiger

Giá cũ: 400.000

312.000 gem / atm

390.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
Aledar Cart

Giá cũ: 800.000

616.000 gem / atm

770.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
Baby Penguin

312.000 gem / atm

390.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
Pet Bundle: Rat, Colossal Rat, Kantyr Dusk Calf

Giá cũ: 800.000

616.000 gem / atm

770.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
Kantyr Dusk Calf

Giá cũ: 400.000

312.000 gem / atm

390.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
Colossal Rat

Giá cũ: 800.000

616.000 gem / atm

770.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
Rat

Giá cũ: 400.000

312.000 gem / atm

390.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
Rank CHAMPION

Giá cũ: 6.800.000

3.103.100 gem / atm

4.030.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
Rank HERO

Giá cũ: 3.380.000

1.540.000 gem / atm

2.000.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
Rank VIP+

Giá cũ: 1.390.000

508.200 gem / atm

660.000 xu

CHUYỂN KHOẢN
Rank VIP

Giá cũ: 560.000

216.000 gem / atm

270.000 xu

CHUYỂN KHOẢN